Źródła danych

Źródła danych z tablicy

Źródła danych genealogicznych

Niniejsze opracowanie prezentuje źródła, na których się oparłem opracowując drzewo genealogiczne mojego brata i moje.
Podstawową trudność w takich opracowaniach stanowi znalezienie i udokumentowanie każdej wymienionej osoby i jej rodziców.
W nielicznych miejscach nie znalazłem źródeł bezpośrednich, wówczas przedstawiam dowody pośrednie i ścieżkę mojego rozumowania.
Źródłem bezpośrednim nazywam dokument, który bezpośrednio dotyczy danej osoby czyli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu, ewentualnie odpis, któregoś z tych aktów. Jeszcze jednym źródłem bezpośrednim i jedyny spis ludności w Polsce przedrozbiorowej przeprowadzony w latach 1790 - 1791 na terenie Ziemi Wieluńskiej. Są to akta Komisji Porządkowej Cywilno - Wojskowej Ziemi Wieluńskiej i Powiatu Ostrzeszowskiego. Spisywano wówczas każdą wieś - dom po domu, notując imię i nazwisko gospodarza i po kolei domowników: żonę, dzieci, rodzeństwo, rodziców i służbę oraz wiek każdego z nich.
Źródło pośrednie, to dokument, w którym dana osoba została wymieniona (zazwyczaj jako rodzic, dziadek, babcia lub świadek).
Ponieważ dwa pierwsze pokolenia są oczywiste, przeto źródła podaję od pokolenia trzeciego.
Należy również zwrócić uwagę na zmienność pisowni nazwisk, a także zmienność samych nazwisk.
W XVIII wieku i na początku XIX nazwiska chłopskie dopiero powstawały i początkowo nie przykładano do nich tak wielkiej wagi jak obecnie.
Uwaga: Zapis przy źródle np.: 1822-30, oznacza kolejno rocznik księgi i numer aktu metrykalnego.

1a. Grzegorz Fajfrowski ur. 1966, Kamienna Góra.
Syn Antoniego Fajfrowskiego [2] i Zofii Nawrockiej [3].
Potomstwo


1b. Łukasz Fajfrowski ur. 1975, Wrocław;
Syn Antoniego Fajfrowskiego [2] i Zofii Nawrockiej [3].


2. Antoni Fajfrowski ur. 1938, Kozłówka; zm. 2016, Szczecin.
Syn Piotra Fajfrowskiego [4] i Józefy Kołodziej [5].
Potomstwo


3. Zofia Nawrocka ur. 1940, Trzciana
Córka Ludwika Nawrockiego [6] i Marii Długosz [7].
Potomstwo


4. Piotr Fajfrowski ur. 1908, Kraszkowice, zm. 1969, Grabiszyce.
Syn Józefa Fajfrowskiego [8] i Józefy Stępień [9].

Źródła:
Potomstwo


5. Józefa Kołodziej ur. 1911, Kraszkowice, zm. 2003, w Lubań.
Córka Franciszka Kołodzieja [Kołodziejczyka] [10] i Julianny Podymy [11]

Źródła:Potomstwo

6. Ludwik Nawrocki ur. 1912 Trzciana; zm. 1987, Lubań
Syn Jana Nawrockiego [
12] i Zofii Łagowskiej [13]

Źródła:
Potomstwo

7. Maria Długosz ur. 1918, Trzciana, zm. 2001 Lubań.
Córka Jana Długosza [
14] i Zofii Pypeć [15]

Źródła:

Potomstwo

8. Józef Fajfrowski ur. ok. 1860, Kraszkowice, zm. 1938, Kraszkowice.
Syn Pawła Fajfrowskiego [
16] i Salomei Napieraj [Napierajczyk] [17]


Źródła:Potomstwo

9. Józefa Stępień ur. 1872, Kraszkowice, zm. 1946?, Kraszkowice.
Córka Mateusza Stępnia (Stempnia) [
18] i Marianny Bugajskiej [19].
Źródła:Potomstwo

10. Franciszek Kołodziejczyk ur. 1886, Jodłowiec, zm. 1967, Olszyna Lubańska.
Syn Antoniego Kołodziejczyka [
20] i Franciszki Walczak [21].

Źródła:Potomstwo

11. Julianna Podyma ur. 1886, Kraszkowice, zm. ok. 1941 Kozłówka.
Córka Adama Podymy [
22] i Józefa Mielcarek [Mielczarek] [23]

Źródła:Potomstwo

12. Jan Nawrocki ur. Przedmieście Czudeckie; zm. 1935 lub 1936, Trzciana.
Zapewne naturalny syn Adama Uznańskiego [
24] i Katarzyny Nawrockiej [25]
Dwukrotnie żonaty: pierwszy raz z Katarzyną Kuśtek, drugi raz z Zofią Łagowską.

Źródła: Potomstwo

13. Zofia Łagowska, ur. 1879 Trzciana; zm. 1958, Trzciana.
Córka Michała Łagowskiego [
26] i Katarzyny Pypeć [27]

Źródła:Potomstwo

14. Jan Długosz ur. 1886, Dąbrowa; zm. 1959, Trzciana.
Syn Pawła Długosza [
28] i Małgorzaty Kwaśniak [29]

Źródła:
 • Akt urodzenia Jana Długosza. Parafia Trzciana, wieś Dąbrowa, 1887-19.
  W akcie tym mylnie podano nazwisko panieńskie jego babci macierzystej - jest Kwaśniak, powinno być Łoboda. Tak wynika z aktów urodzenia jego rodzeństwa i kuzynostwa, oraz z aktu małżeństwa jego rodziców.
Potomstwo

15. Zofia Pypeć ur. 1892 Trzciana; zm. 1930 Trzciana.
Córka Jana Pypcia [
30] i Marianny Piątek [31]


Źródła:Potomstwo

16. Paweł Fajfrowski [Fayfrowski] ur. 1814, Mokrsko; zm. 1873, Kraszkowice.
Syn Józefa Fayfrowskiego [Fayfra] [
32] i Teodory Gruszczyńskiej [33]

Źródła:Potomstwo

17. Salomea Napieraj [Napierajczyk], ur. 1819, Kraszkowice; zm. 1900, Kraszkowice,
Córka Jana Napierajczyka [
34] i Marianny Kinas [35]

Źródła:Potomstwo

18. Mateusz Stępień ur. 1835, Mierzyce; zm. zapewne po 1890 r.
Syn Franciszka Stępnia [
36] i Ewy Podymy [37].

Źródła:Potomstwo

19. Marianna Bugajska ur. 1829 w Jaworznie; zm. brak danych.

Córka Franciszka Bugajskiego [
38] i Katarzyny Gajewskiej [39].
Źródła:Potomstwo

20. Antoni Kołodziej(czyk) ur. 1859, Pątnów; zm. prawd. przed 1933, Kraszkowice.
Syn nieznanego ojca i Jadwigi Kołodziej [
41].
Źródła:Potomstwo

21. Franciszka Walczak ur. 1855, Jodłowiec; zm. brak danych.
Córka Franciszka Walczaka [
42] i Marianny Wales [Walecz, Walesz, Waleś, Walewska] [43].

Źródła:Potomstwo

22. Adam Podyma ur. 1854, Kraszkowice; zm. brak danych.
Syn Franciszka Podymy [
44] i Józefy Dudziak [45].

Źródła:Potomstwo

23. Józefa Mielcarek [Mielczarek] ur. ok. 1861, Kraszkowice; zm. brak danych.
Córka Balcera Mielczarka [
46] i Julianny Radwańskiej [47].
Źródła:Potomstwo

24. N.N. [być może Adam Uznański], ur. 1837 Szaflary; zm. 1903, Szaflary.
Syn Tomasza Uznańskiego [
48] i Honoraty Domaradzkiej [49]

Źródła:
 • Brak bezpośrednich źródeł. O jego ojcostwie świadczą tylko rodzinne przekazy. W kwestii pochodzenia Adama źródłem jest internet.
Potomstwo-zrobić

25. Katarzyna Nawrocka, ur. ok. 1822; zm. 1895, Przedmieście Czudeckie.
Córka Ignacego Nawrockiego [
50] i Magdaleny Cielak[51]

Źródła:Potomstwo

26. Michał Łagowski, ur. 1829; zm. brak danych.
Syn Jacka Łagowskiego [
52] i Magdaleny Fugas [53]

Źródła:Potomstwo

27. Katarzyna Pypeć, ur. brak danych; zm. brak danych.
Córka Michała Pypcia [
54] i Marianny Cioch [55]

Źródła:Potomstwo

28. Paweł Długosz, ur. 1848, Dąbrowa; zm. po 1892.
Syn Wawrzyńca Długosza [
56] i Agaty Szott [57]

Źródła:Potomstwo

29. Małgorzata Kwaśniak, ur. 1847, Dąbrowa; zm. brak danych.
Córka Walentego Kwaśniaka [
58] i Agaty Łobody [59]

Źródła:Potomstwo

30. Jan Pypeć, ur. 1857, Trzciana, zm. - brak danych.
Syn Józefa Pypcia [
60] i Agnieszki Kawalec [61]

Źródła:Potomstwo

31. Marianna Piątek, ur. 1865, Trzciana; zm. - brak danych.
Córka Tomasza Piątka [
62] i Zofii Rzucidło [63]

Źródła:Potomstwo

32. Józef Fayfrowski [Fayfer] ur. m. 1776 a 1780; zm. 1842 Zduny, k. Łęczycy. Kucharz.
Rodzice nieznani.

Źródła:

Potomstwo

33. Teodora Gruszczyńska ur. ok. 1784, zm. 1841.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

34. Jan Napierajczyk ur. 1793, Kraszkowice, zm. 1849, Kraszkowice
Syn Bartłomieja Napierajczyka [
68] i Kunegundy Kowalik [69].

Źródła:Potomstwo

35. Marianna Kinas ur. 1802, Kraszkowice, zm. 1852, Kraszkowice,
Córka Sebastiana Kinasa [
70] i Urszuli Mielcarz [71].


Źródła:Potomstwo

36. Franciszek Stępień [Stempniak]
, ur. 1800, Kraszkowice; zm. po 1855 r. Syn Łukasza Stempnia [
72] i Marianny Kinas [73].
Źródła:Potomstwo

37. Ewa Podyma, ur. ok. 1794, Kraszkowice; zm. 1855, Kraszkowice.
Córka Mateusza Podymy [
74] i Tekli Kloski [75].

Źródła:Potomstwo

38. Franciszek Bugajski, ur. ok. 1791, zm. między 1848 a 1855. Leśny, borowy.
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

39. Katarzyna Gajewska [Gałecka], ur. ok. 1798; zm. po 1855.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

41. Jadwiga Kołodziej ur. ok. 1835; zm. po 1886.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

42. Franciszek Salezy Walczak ur. ok. 1800, prawdopodobnie Sieniec; zm. 1874, Sieniec. Borowy.
Syn Łukasza Walczaka [
84] i Apolonii Mastalerz [85]

Źródła:
 • Akt zgonu Franciszka Walczaka. Parafia Ruda, wieś Sieniec, 1874-14. Akt ten prawdopodobnie zawiera błędnie zapisane imię ojca - Jan zamiast Łukasz.
  Sugerują to poniższe źródła pośrednie:
 • Akt zgonu Karola Walczaka, syna Franciszka Walczaka. Pojawia sie w nim Piotr Walczak stryj zmarłego, a więc brat Franciszka.
 • Akt urodzenia Julianny Apolonii Walczak, córki Franciszka Walczaka. Ponownie pojawia się w nim Piotr Walczak, brat rodzony Franciszka Walczaka. W tym czasie w parafii Rudzkiej mieszkał tylko jeden Piotr Walczak.
 • Akt małżeństwa Piotra Walczaka i Rozalii Szewc. Z tego zaś aktu wynika, że rodzicami Piotra, a więc i Franciszka byli Łukasz Walczak i niewymieniona z nazwiska Apolonia. Imię Apolonia pojawia się również w akcie zgonu Franciszka Walczaka.
 • Akt zgonu Piotra Walczaka. Ponownie jako rodziców Piotra wymieniono Łukasza Walczaka i Apolonię.
Nazwisko matki Franciszka - Mastalerz pojawia się w akcie małżeństwa Łukasza Walczaka i Apolonii Mastalerz.
Potomstwo

43. Marianna Walewska [Wales, Walesz, Walecz], ur. ok. 1815; zm. przed 1874.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

44. Franciszek Borgiasz Podyma (Borgul), ur. ok. 1833; zm. 1881 - brak danych.
Syn Mateusza Podymy (Borgula) [
88] i Salomei Kinas (Adamczyk) [89].

Franciszek Podyma, podobnie jak jego krewni używał dwóch nazwisk: Podyma i Borgul.
Świadczą o tym następujące fakty:
W akcie urodzenia jego syna - Adama Podymy [22] został zapisany jako "Podyma", w tym samym akcie jako świadek pojawia się stryj Franciszka - Jakub Podyma.
W akcie zgonu żony Franciszka - Józefy ta ostatnia występuje pod nazwiskiem Borgul (z domu Dudziak), tak samo jak jej mąż.
Kilka miesięcy później Franciszek żeni się z Marianną Kołodziej jako Franciszek Borgul. I pod tym nazwiskiem zostały zapisane dzieci z tego związku. Umiera zaś znowu pod nazwiskiem Podyma w 1881 r.
Wracając do stryja Franciszka - Jakuba, to w aktach pojawia się wiele dzieci Jakuba Podymy i Ewy Okrasy, natomiast ślub z Ewą Jakub zawarł pod nazwiskiem Borgul. Dodatkowo dwoje dzieci z tego związku zostały zapisane również pod nazwiskiem Borgul.
Więcej przykładów używania naprzemiennie nazwiska Podyma i Borgul można znaleźć w aktach metrykalnych dotyczących innych krewnych Franciszka: stryjów, kuzynów, bratanków, siostrzenic itp. Nawet ojciec Franciszka - Mateusz brał ślub pod nazwiskiem Borgul, natomiast w aneksie do ślubu, czyli w odpisie aktu urodzenia został zapisany pod nazwiskiem Podyma.

Źródła:Potomstwo

45. Józefa Dudziak, ur. ok. 1833, Nowa Wieś (niestety nie wiadomo która); zm. 1866, Kraszkowice.
Córka Wincentego Dudziaka [
90] i Magdaleny [91].

Źródła:Potomstwo

46. Balcer Mielcarz [Mielcarek, Mielczarek], ur. 1822, Kraszkowice; zm. 1866, Kraszkowice.
Syn Sebastiana Mielcarza [Kinasa] [
92] i Urszuli Kowalczyk [93].

Źródła:Potomstwo

47. Julianna Radwańska, ur. 1826, Kraszkowice; zm. po 1866.
Córka Stanisława Radwańskiego [
94] i Marianny Klekot [95].

Źródła:Potomstwo

48. Tomasz Uznański ur. 1781, Berezówka?; zm. 1848, Szaflary.
Rodzice nieznani.

Źródła:
 • Internet.
Potomstwo-zrobić

49. Honorata Domaradzka ur. 1797; zm. 1878, Szaflary.
Rodzice nieznani.

Źródła:
 • Internet.
Potomstwo-zrobić

50. Ignacy Nawrocki, ur. ok. 1771; zm. 1831, Przedmieście Czudeckie.
Rodzice nieznani.

Źródła:
 • Akt zgonu Ignacego Nawrockiego. Parafia Czudec, wieś Przedmieście Czudeckie.
 • Źródło pośrednie: Wymieniony w akcie zgonu Katarzyny Nawrockiej [25] jako jej ojciec.
Potomstwo

51. Magdalena Cielak, ur. ok. 1797; zm. 1845, Przedmieście Czudeckie.
Córka Andrzeja Cielaka [
102] i nieznanej z nazwiska Katarzyny [103].

Źródła:Potomstwo

52. Jacek Łagowski, ur. ok. 1802 w Trzcianie; zm. przed 1862 r.
Syn Wojciecha Łagowskiego [
104] i Reginy Krasoń [105].

Źródła:Potomstwo

53. Magdalena Fugas, ur. ok. 1809; zm. po 1862.
Córka Józefa Fugasa [
106] i Jadwigi Pomianek [107]

Źródła:Potomstwo

54. Michał Pypeć, ur. ok. 1782; zm. 1852, Trzciana.
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

55. Marianna Cioch, ur. ok. 1810; zm. 1861, Trzciana.
Córka Jana Ciocha [
110] i prawdopodobnie Katarzyny (nieznanej z nazwiska) [111].

Źródła:Potomstwo

56. Wawrzyniec Długosz, ur. ok. 1816; zm. między 1878 a 1890.
Syn Stanisława Długosza [
112] i Marianny Baran [113]

Źródła:Potomstwo

57. Agata Szott, ur. ok. 1822; zm. - brak danych.
Córka Pawła Szota [
114] i Reginy Kocur lub Koczur [115].

Źródła:Potomstwo

58. Walenty Kwaśniak, ur. ok. 1794; zm. 1848.
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

* W aktach metrykalnych panuje zamieszanie w kwestii imienia Łobody. Czasami pojawia się jako Agata, a czasami jako Agnieszka Łoboda; częściej jako Agata.

59. Agata (Agnieszka)* Łoboda, ur. ok. 1804; zm. - brak danych.
Córka Andrzeja Łobody [
118] i Katarzyny [119].

Źródła:Potomstwo

* W aktach metrykalnych panuje zamieszanie w kwestii imienia Łobody. Czasami pojawia się jako Agata, a czasami jako Agnieszka Łoboda; częściej jako Agata.

60. Józef Pypeć, ur. ok. 1821; zm. po 1897.
Syn Jana Pypcia [
120] i Zofii Cioch [121].

Źródła:Potomstwo

61. Agnieszka Kawalec, ur. ok. 1834; zm. 1873, Trzciana.
Córka Andrzeja (Jędrzeja) Kawalca [
122] i Zofii Machowskiej[123].

Źródła:Potomstwo

62. Tomasz Piątek, ur. 1822, Trzciana; zm. między 1866 a 1875, zap. Trzciana.
Syn Andrzeja Piątka [
124] i Marii Fugas [125].
Źródła:Potomstwo

63. Zofia Rzucidło, ur. 1843, Świlcza; zm. po 1875, zap. Trzciana.
Córka Kazimierza Rzucidły [
126] i Marianny Kokoszki [127]

Źródła:Potomstwo

68. Bartłomiej Napierajczyk ur. ok. 1757; zm. 1827, Kraszkowice
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

69. Kunegunda Kowalik
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

70. i 92. Sebastian Kinas [Kinasiak] ur. 1765, Kraszkowice; zm. 1827, Kraszkowice.
Syn Łukasza Kinasa [
140] i nieznanej z nazwiska Marianny [141].

Źródła:Potomstwo

71. Urszula Mielcarz ur. ok. 1767; zm. 1817, Kraszkowice
Córka Pawła Mielcarza [142] i zapewne nieznanej z nazwiska Katarzyny [143].

Źródła:
Potomstwo

72. Łukasz Stępień ur. ok. 1765; zm. 1838, Kraszkowice
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

73. Marianna Kinas ur. ok. 1768; zm. 1811, Kraszkowice
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

74. Mateusz Podyma ur. ok. 1753, Kurów; zm. 1843 Kraszkowice
Syn Józefa Podymy [
148] i nieznanej z nazwiska Gertrudy [149]

Źródła:Potomstwo

75. Tekla Kloska [Kloszczonka] ur. ok. 1764; zm. 1834, Kraszkowice
Prawdopodobnie córka Mikołaja Kloski [
150] i Magdaleny Lis [151].

Źródła:
 • Akt zgonu Tekli Kloski. Parafia Ruda, wieś Kraszkowice, 1834-11.
  Prawdopodobnie w akcie podano nieprawidłowe imię męża: jest Adam, powinien być Mateusz. Zapewne pomylono również jej nazwisko panieńskie: jest Lis, powinno być Kloska.
  Zapewne Lis, to nazwisko panieńskie jej matki.
  O tym, że jest to mimo wszystko akt zgonu "prawidłowej" Tekli świadczy między innymi, to że zgłaszającym zgon jest Franciszek Stępień, a więc jej zięć.
  Były przykłady, kiedy zięć zgłaszając zgon teściowej podał zniekształcone dane: porównaj uwagi przy akcie zgonu Marianny Napierajczyk z domu Kinas [35].
Potomstwo

84. Łukasz Walczak
Syn Walentego Walczaka [
168]

Źródła:
 • Akt małżeństwa Łukasza Walczaka i Apolonii Mastalerz - 1785 r. - uzupełnić
 • Akt zgonu Łukasza Walczaka. Parafia Ruda, wieś Starzenice?, 1833-15.
Potomstwo

85. Apolonia Mastalerz, ur. ok. 1761 Starzenice, zm.1821 Starzenice
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

88. Mateusz Podyma (Borgul), ur. 1792, Kraszkowice; zm. 1839, Kraszkowice.
Syn Ignacego Podymy [
176] i Teresy Borgul [177]

Źródła:Potomstwo

89. Salomea Kinas (Adamczyk), ur. 1798, Kraszkowice; zm. 1870, Kraszkowice.
Córka Adama Kinasa [178] i Kunegundy Cichownej (Cichej?) [179]
Istnieje duże zamieszanie w metrykach w sprawie nazwiska Salomei. Mianowicie występuje pod następującymi nazwiskami: Kinas (Kinasiak), Adamczyk, Augustyniak, Podyma, Borgul i Kerber (Kierber).
Urodziła się jako Salomea Kinas, wyszła za Mateusza Podymę [88], który używał również drugiego nazwiska - Borgul, po jego śmierci wyszła za Jakuba Kerbera. W akcie małżeństwa zapisano ją pod panieńskim nazwiskiem - Augustyniak. Natomiast w akcie małżeństwa jej syna Franciszka Podymy vel Borgula zapisano jej nazwisko panieńskie jako Adamczyk. Salomea umarła pod nazwiskiem Borgul i co ciekawe jako rodziców wskazano nie jej rodziców, tylko rodziców jej pierwszego męża - Mateusza Borgula.

Źródła:

Źródła pośrednie:

90. Wincenty Dudziak, zm. przed 1866, Nowa Wieś?
rodzice nieznani.

Źródła:

91. Magdalena, zm. przed 1866, Nowa Wieś?
rodzice nieznani.

Źródła:

92. Sebastian Mielcarz, identyczny z Sebastianem Kinasem [70]

93. Urszula Kowalczyk
Córka Wojciecha Kowalczyka [
186] i nieznanej z nazwiska Justyny [187].

Źródła:Potomstwo

94. Stanisław Radwański, ur. 1786, Kraszkowice; zm. 1853, Kraszkowice
Syn Macieja Radwańskiego [
188] i Agnieszki Pawłowki (Pawlak?) [189].

Źródła:Potomstwo

95. Marianna Klekot
Córka Stanisława Klekota [
190] i Marianny Szczeponik[191].

Źródła:Potomstwo

102. Andrzej Cielak

Rodzice nieznani.

Źródła:
Brak bezpośrednich źródeł.
Potomstwo-zrobić

103. Katarzyna

Rodzice nieznani.

Źródła:
Brak bezpośrednich źródeł.

Potomstwo-zrobić

104. Wojciech Łagowski, ur. - brak danych; zm. zap. przed 1827 r.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo-zrobić

105. Regina Krasoń, ur. ok. 1752, Trzciana; zm. 1828 r, Trzciana.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo-zrobić

106. Józef Fugas, ur. ok. 1769, Trzciana?; zm. 1846, Trzciana.
Rodzice nieznani.
Identyczny z Józefem Fugasem [250]

Źródła:
Potomstwo-zrobić

107. Jadwiga Pomianek, ur. ok. 1771, Trzciana?; zm. 1843, Trzciana.
Rodzice nieznani.
Identyczna z Jadwigą [251]
Źródła:
Potomstwo-zrobić

110. Jan Cioch, ur. - brak danych; zm. - brak danych.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo-zrobić

111. Katarzyna, ur. ok. 1790; zm. 1847
Rodzice nieznani.
Źródła:

Źródło pośrednie:
Potomstwo-zrobić

112. Stanisław Długosz, ur. ok. 1779, Dąbrowa?; zm. 1843, Dąbrowa.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo-zrobić

113. Marianna Baran, ur. ok. 1787, Dąbrowa; zm. 1852, Dąbrowa.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo-zrobić

114. Paweł Szot, ur. ok. 1797, Dąbrowa; zm. 1842, Dąbrowa.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo-zrobić

115. Regina Koczur (Kocur), ur. ok. 1803, Dąbrowa; zm. 1844, Dąbrowa.
Córka Jana Koczura [230]. Po śmierci pierwszego męża - Pawła Szota wyszła za mąż za Jakuba Barana.
Źródła:
Potomstwo-zrobić

118. Andrzej Łoboda, ur. ok. 1778, Dąbrowa; zm. po 1852, Dąbrowa.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo-zrobić

119. Katarzyna, ur. ok. 1785; zm. 1847, Dąbrowa.
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo-zrobić

120. Jan Pypeć, ok. 1785, Trzciana; zm. 1852, Trzciana.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

121. Zofia Cioch, ur. ok. 1791 Trzciana?; zm. 1867, Trzciana.
Córka Jana Ciocha [
242]
Źródła:Potomstwo


122. Andrzej (Jędrzej) Kawalec, ur. ok. 1790, Trzciana?; zm. 1870, Trzciana.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo-zrobić


123. Zofia Machowska, ur. ok. 1799, Trzciana?; zm. zm. 1874, Trzciana.
Córka Łukasza Machowskiego [
246]
Źródła:Potomstwo-zrobić

124. Andrzej Piątek, ur. 1795, Trzciana?; zm. 1851, Trzciana
Syn Jakuba Piątka [
248] i Marianny Bąk [249]

Źródła:Potomstwo

125. Maria Fugas, ur. ok. 1800, Trzciana?; zm. 1848, Trzciana.
Córka Józefa Fugasa [250] i Jadwigi (Pomianek?) [251].

Źródła:
Potomstwo

126. Kazimierz Rzucidło, ur. 1819, Świlcza, zm. ?.
Syn Marcina Rzucidły [
252] i Marianny Juchy [253].
Źródła:Potomstwo

127. Marianna Kokoszka, ur. 1814, Świlcza, zm. ?.
Córka Szczepana Kokoszki [
254] i Reginy Libinki [Lebo] [255].

Źródła:Potomstwo

140. Łukasz Kinas, identyczny ze [184], ur. 1730; zm. 1793, Kraszkowice.
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

141. Marianna, identyczna ze [185]
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

142. Paweł Mielcarz, ur. ok. 1740; zm. zap. ok. 1800, Kraszkowice.
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

143. Katarzyna, ur. ok. 1750
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

148. Józef Podyma, ur. zapewne w Kurowie
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

149. Gertruda
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

150. Mikołaj Kloska
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

151. Magdalena Lis
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

168. Walenty Walczak
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

176. Ignacy Podyma, ur. ok. 1762, zm. po 1822
Syn Józefa Podymy [352]

Źródła:

Potomstwo

177. Teresa Borgul, ur. ok. 1769; zm. 1831, Kraszkowice

Córka Wawrzyńca Borgula [354] i prawdopodobnie Agnieszki Woch [355], jakkolwiek istnieje możliwość, że była ona jej macochą.

Źródła:

Potomstwo

178. Adam Kinas (Kinasiak), ur. ok. 1745; zm. zapewne w 1815, Kraszkowice

syn nieznanego z imienia Kinasa i Marianny [357]

Źródła:
 • Akty Komisji Porządkowej Cywilno - Wojskowej Ziemi Wieluńskiej i Powiatu Ostrzeszowskiego
Potomstwo
zrobić
179. Kunegunda Cicha, zm. przed 1841
Rodzice nieznani.

Źródła:
 • Akty Komisji Porządkowej Cywilno - Wojskowej Ziemi Wieluńskiej i Powiatu Ostrzeszowskiego
Potomstwo
zrobić
184. Łukasz Kinas
Identyczny z Łukaszem Kinasem
[140]
185. Marianna
Identyczna z Marianną
[141]
186. Wojciech Kowalczyk
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

187. Justyna
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

188. Maciej Radwański zm. 1795
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

189. Agnieszka Pawłowka (Pawlak?), ur. ok. 1759, Kraszkowice; zm.1809, Kraszkowice
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

190. Stanisław Klekot (Klekocik), ur. ok. 1772; zm. przed 1819
Syn Stanisława Klekocika [
380] i nieznanej z nazwiska Franciszki [381]

Źródła:
 • Akty Komisji Porządkowej Cywilno - Wojskowej Ziemi Wieluńskiej i Powiatu Ostrzeszowskiego - notatka o ślubie Stanisława Klekocika z Marianną Szczeponik. Parafia Mierzyce, 1781 rok.
 • Opis domu półrolnika Stanisława Klekocika - występuje tam Stanisław Klekocik młodszy - syn Stanisława Klekota - gospodarza i jego żony Franciszki - dołączyć ten akt.

Potomstwo

191. Marianna Szczeponik, ur. ok. 1758; zm. 1820, Więcławy - parafia Mierzyce.
Córka Tomasza Szczeponika [
382] i nieznanej z nazwiska Agnieszki [383].

Źródła:
 • Akt zgonu Marianny Szczeponik. Parafia Mierzyce, wieś Więcławy.
 • Akty Komisji Porządkowej Cywilno - Wojskowej Ziemi Wieluńskiej i Powiatu Ostrzeszowskiego - notatka o ślubie Stanisława Klekocika z Marianną Szczeponik. Parafia Mierzyce, 1781 rok.

Potomstwo

230. Jan Koczur (Kocur)
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo - zrobić

242. Jan Cioch
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo-zrobić

246. Łukasz Machowski, zm. przed 1831
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo-zrobić

247. Franciszka, ur. ok. 1768; zm. 1831 Trzciana.
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo-zrobić

248. Jakub Piątek, ur. brak danych; zm. zap. przed 1826, Trzciana.
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo-zrobić

249. Marianna Bąk, ur. brak danych; zm. zap. przed 1826 Trzciana.
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo-zrobić

250. Józef Fugas, identyczny z Józefem Fugasem [106]

251. Jadwiga Pomianek, identyczna z Jadwigą [107]

252. Marcin Rzucidło
Prawdopodobnie syn Sebastiana Rzucidły [
504] i jego nieznanej z imienia i nazwiska żony.

Źródła:Potomstwo

253. Marianna Jucha
Córka Krzysztofa Juchy [
506] i jego nieznanej z imienia i nazwiska żony.

Źródła:Potomstwo

254. Szczepan Kokoszka
Rodzice nieznani.

Źródła:
Potomstwo

255. Regina Libinka [Lebo]
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

352. Józef Podyma
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

354. Wawrzyniec Borgul, ur. między 1817 a 1827, zm. 1796, Kraszkowice.
Rodzice nieznani.
Źródła:
Istnieje 10 letnia rozbieżność w szacowanym roku urodzenia Wawrzyńca między danymi podanymi w dwóch ostatnich dokumentach.
Potomstwo

355. Agnieszka Woch
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

357. Marianna, ur. ok. 1711
Rodzice nieznani.
Źródła:

Potomstwo

380. Stanisław Klekocik, ur. ok. 1741; zm. ?
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

381. Stanisław Klekocik, ur. ok. 1740; zm. ?
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

382. Tomasz Szczeponik
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

383. Agnieszka
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo

504. Sebastian Rzucidło?
Rodzice nieznani.

Źródła:
 • Akt zgonu Sebastiana Rzucidły. Parafia Świlcza, wieś Świlcza, 1809-x.
  Nie ma pewności czy Sebastian Rzucidło był ojcem Marcina Rzucidły [252]. Jest to tylko hipoteza. Opiera się ona na dwóch poszlakach:
  1. Sebastian był w odpowiednim wieku, żeby być ojcem Marcina.
  2. Sebastian i Marcin Rzucidłowie mieszkali w tym samym domu.
Potomstwo

506. Krzysztof Jucha
Rodzice nieznani.
Źródła:
Potomstwo
Kreator www - przetestuj za darmo