Analema - słoneczna ósemka

Projekt Macieja Zapióra i Łukasza Fajfrowskiego / Project by Maciej Zapiór & Łukasz Fajfrowski

Aktualności/News:

2015-08-10 09:48:16

Na stronie poświęconej Wrocławskiej Nocy Laboratoriów napisano o naszym projekcie:
https://www.facebook.com/noclaboratoriow
Przy okazji zapraszamy do wzięcia udziału w wyżej wymienionym wydarzeniu.


2015-07-21 16:57:14

21 lipca 2015 uruchomiliśmy system rejestracji analemy w Madrycie we współpracy z Diegiem Lópezem Calvínem, współtwórcą solarygrafii. Poniżej prezentujemy zdjęcie testowe wykonane w dniach 18-19 lipca 2015. 

 

On July 21, 2015 we started the run of the analemma system in Madrid with cooperation with Diego López Calvín, co-founder of solargraphy. We present the test picture of the system. Exposition: 18/07/2015 - 19/07/2015.


 

Zainstalowany system analemowy.

The installed analemma system (photo: Diego).

 


2015-07-06 17:40:28

New anamorphic solargraphs in Maciek gallery:


2015-07-06 13:57:31

Shots from Revela-T festival. Maciek explaining the solargraphy (around 01:24-01:45).


2015-07-05 15:18:12

Czerwcowy wysyp solarek. Szczegóły w Galerii Łukasza:

 

     

2015-06-29 16:06:07

W kwestii nazewnictwa dostaliśmy również odpowiedź od prof. Jana Miodka:

 

Szanowny Panie! Bezwzględnie polecam zapis solarygrafia - z "ry" - podciągnięty pod cała serię spolszczonych form znajdujących się w każdym słowniku ortograficznym. Pozdrawiam najserdeczniej Jan Miodek


Jan Miodek, Professor of the Wrocław University, a Polish linguist, recommended also to use solarygrafia as the translation of the solargraphy.


2015-06-29 16:04:43

Członkowie Komisji Nazewnictwa Fizycznego Polskiego Towarzystwa Fizycznego opowiedzieli się wyraźną większością głosów za wprowadzeniem terminu "solarygrafia" jako angielskiego odpowiednika terminu "solargraphy". Taką informację przekazał nam prof. Bernard Jancewicz Przewodniczący Komisji Nazewnictwa Fizycznego PTF, zaznaczając, że "Nasza Komisja nie uważa się za upoważnioną do wydawania stanowiska w przedstawionej sprawie, gdyż techniki fotograficzne nie należą do ścisłej fizyki. Jednakże nie wiemy o istnieniu  jakiejś ,,Komisji Nazewnictwa Fotograficznego”, więc uznałem, że możemy wyrazić nasze zdanie, chociaż nie można tego nazywać oficjalnym stanowiskiem." Dodatkowo prof. Jancewicz podał przykłady spolszczeń: rygor, korygować, dyrygować, brygada, stratygrafia, które w innych językach europejskich mają -rig-.


The Physics Nomenclature Committee of the Polish Physical Society recommended to use the word solarygrafia for the Polish translation of the English term solargraphy.


2015-06-27 14:57:23

Analema wraz z solarygrafiami Łukasza i Maćka, będzie eksponowana podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej.


The analemma together with Łukasz and Maciek works will be exposed during Polish Festival of Pinhole Photography.


2015-05-28 16:50:15

Podczas festiwalu fotografii analogowej Revela-T, który w dniach 19-21 czerwca w miejscowości Vilassar de Dalt (Barcelona), Maciek wygłosił wykład na temat solarygrafii i fotografowaniu analemy. Podczas festiwalu prezentowana była wystawa solarygrafii Maćka pt. "Randka z czasem". 

 

During the analog photography festival Revela-T, on June 19-21 in Vilassar de Dalt (Barcelona) Maciek gave a talk about solargraphy ane photography of the solar analemma. There was possible to see his solargraphy exposition entitled 'A rendezvous with time'.

 

Photos from the event.

 


2015-05-06 22:09:10

Solarygraficzne zdjęcie zaćmienia Słońca z 20 marca 2015 ukazało się w Uranii. Postępach Astronomii. (2/2015).


2015-05-05 15:35:59

Zapraszamy na zbiorową wystawę solarygrafii, gdzie będą prezentowane nasze prace, w tym analema.

Wernisaż: 25 maja 19:00 DK Działdowska, Warszawa ul. Działdowska 6


2015-04-21 21:51:53

The article of Maciej Catch the Sun in a Can about the solargraphy is in June issue of the Sky & Telescope magazine.


2015-04-05 03:17:55


2015-04-04 22:51:28

Nowy zbiór tuzina solarek autorstwa Łukasza.

Więcej szczegółów w: Galerii Łukasza

 

 

 

 


2015-03-26 00:01:37

Prawdopodobnie pierwsze tego typu solarygraficzne zdjęcie zaćmienia Słońca.

 

 

Szczegóły: Galeria Łukasza


« Poprzednia 1 2 3 Następna »
Solar-Analema: Kiedy solarygrafia spotkała astronomię.
When solargraphy meets astronomy.

Witamy na stronie projektu Solar-Analema. Autorami projektu są Maciej Zapiór i Łukasz Fajfrowski. Poniżej prezentujemy pierwsze udane zdjęcia analemy wykonane metodą solarygraficzną naświetlane codziennie.

Welcome to the website of the Solargraphy Analemma Project by Maciej Zapiór and Łukasz Fajfrowski. Below we present the first successful pictures of the analemma made ​​by solargraphy method exposed every day. 
Analema solarygraficzna. Czas naświetlania: 1 marca 2013 - 1 marca 2014. Kamera solarygraficzna w kształcie cylindra. Widoczne są analemy o godzinach 10:30, 12:00, 13:30 (CŚE). Ciągłe linie w lewej dolnej części kadru powstały wskutek awarii wyłącznika programowalnego, co w konsekwencji doprowadziło do niezamknięcia przesłony. Ciągłe linie po prawej powstały wskutek popołudniowego "doświetlania". Zdjęcie uzyskane za pomocą "zestawu 1".

Solargraphy analemma. Exposure time: March 1, 2013 - March 1, 2014. Cylindric solargraphy camera. Three analemmas recorded at 10:30, 12:00, 13:30 (CET) are visible. Solid lines in the lower left part of the image were caused by a time switch failure, which left the shutter opened. Solid lines on the right arises from the afternoon additional exposure. Image obtained using the "set 1".
Analema solarygraficzna. Czas naświetlania: 1 marca 2013 - 1 marca 2014. Kamera solarygraficzna w kształcie prostopadłościanu. Widoczne są analemy o godzinach 10:30, 12:00, 13:30 (CŚE). Zdjęcie uzyskane za pomocą "zestawu 3".

Solargraphy analemma. Exposure Time: March 1, 2013 - March 1, 2014. Cuboid solargraphy camera. Three analemmas recorded at 10:30, 12:00 and 13:30 (CET) are visible. Image obtained using the "set 3".
Analema solarygraficzna. Czas naświetlania: 1 marca 2013 - 1 marca 2014. Kamera solarygraficzna w kształcie cylindra. Widoczna jest część analemmy o godzinie 12:00 (CŚE). Ciągłe linie po lewej i prawej stronie powstały wskutek szczególnego doświetlania. Przesłona była otwarta od wschodu Słońca do godziny 11:00 oraz od godziny 13:00 do zachodu Słońca. Niski kontrast w dolnej części obrazu, spowodowany stosunkowo silnym światłem pochodzącym od nieba, nie pozwala na uwidocznienie dolnej części analemy. Druga analema (rejestrowana o 13:00) jest widoczna z powodu specjalnego działania mechanizmu. Mechanizm otwierał przesłonę na 1 minutę, następnie zamykał na 5 minut, aby po tym trzymać ją otwartą do zachodu Słońca. Warto zwrócić uwagę na kwazi - analemę utworzoną z zakończeń ścieżek Słońca po lewej stronie obrazu powstałych z powodu zamykania przesłony o 11:00. Trzy ścieżki Słońca w górnej części analemmy spowodowane są, podobnie jak na pierwszym zdjęciu, awarią wyłącznika programowalnego. Zdjęcie uzyskane za pomocą "zestawu 2".

Solargraphy analemma. Exposure time: March 1, 2013 - March 1, 2014. Cylindric solargraphy camera. The part of the analemma at 12:00 (CET) is visible. Solid lines on the left and right arose from the special supplementary exposition. The shutter was open from sunrise to 11:00 and from 13:00 to sunset of the sun. Low contrast in the lower part of the image, due to the relatively strong light coming from the sky, does not allow for reveal the bottom part of the analemma. The second analemma (recorded at 13:00) is visible because of the special operation of the mechanism. The mechanism opened the shutter for 1 minute, then closed it for 5 minutes and then was keeping it opened to sunset. Note the quasi-analemma formed by the ends of the solar trails on the left side of the image. They were created because the shutter was closing at 11:00. Three trails of the Sun at the top of the analemmy were caused by the switch failure.
Image obtained using the " set 2".
Darmowe strony internetowe dla każdego