Analema - słoneczna ósemka

Projekt Macieja Zapióra i Łukasza Fajfrowskiego / Project by Maciej Zapiór & Łukasz Fajfrowski

Aktualności/News:

2015-05-06 22:09:10

Solarygraficzne zdjęcie zaćmienia Słońca z 20 marca 2015 ukazało się w Uranii. Postępach Astronomii. (2/2015).


2015-05-05 15:35:59

Zapraszamy na zbiorową wystawę solarygrafii, gdzie będą prezentowane nasze prace, w tym analema.

Wernisaż: 25 maja 19:00 DK Działdowska, Warszawa ul. Działdowska 6


2015-04-21 21:51:53

The article of Maciej Catch the Sun in a Can about the solargraphy is in June issue of the Sky & Telescope magazine.


2015-04-05 03:17:55


2015-04-04 22:51:28

Nowy zbiór tuzina solarek autorstwa Łukasza.

Więcej szczegółów w: Galerii Łukasza

 

 

 

 


2015-03-26 00:01:37

Prawdopodobnie pierwsze tego typu solarygraficzne zdjęcie zaćmienia Słońca.

 

 

Szczegóły: Galeria Łukasza


2015-03-15 22:23:18

The article about solargraphy 'Catch the Sun in a Can' by Maciej will be published in the June issue of the Sky & Telescope magazine. The issue will be available at the end of April.


2015-02-28 17:16:00

Minął rok od zakończenia naświetlania zdjęć analemy. 
W Instytucie Matematyki UWr została pokazana wystawa zdjęć Macieja Zapiora "Solarygrafia - czas utrwalony". 
Ada Pałka (z Instytutu Matematyki UJ) wygłosiła wykład pt. "Fotografia otworkowa - czyli pudełko pełne cudów". 
Dodatkową atrakcją tego wydarzenia była wizyta Łukasza Fajfrowskiego, który na zakończenie wykladu opowiedział o fotografowaniu analemy techniką solarygraficzną.


One year has just left after the finish of the our first analemma project. In the Institute of Mathematics of the University of Wrocław, there was the exhibition of Maciej's works. Łukasz gave a short talk about exposing the solargraphy analemma.


2015-01-25 18:22:00

Pierwszy słoneczny dzień od rozpoczęcia drugiego projektu. Czekamy zatem do 24. stycznia 2016.


The first clear day of the third run of the project. Let's wait till January 24, 2016.


2015-01-17 10:43:00

Uruchomiliśmy drugą kamerkę analemową. Efekty za rok od pierwszego słonecznego dnia.

Start of the third run of the project.


2014-12-19 13:31:00

Nowe, jesienne zdjęcia Łukasza:

Więcej w galerii: http://analemma.pl/lukasz-s-blog


2014-12-15 10:41:00

Artykuł o naszym projekcie w czasopiśmie "Urania. Postępy astronomii" nr 6/2014. Tytuł: "Słoneczna ósemka zamknięta w puszce".

Urania. Postępy astronomii magazine published our article about our analemma project entitled: 'Solar Eight Closed in a Can'.


2014-12-09 10:39:00

Film Gaizki Taro i Macieja Zapióra pod tytułem Solargraphy został zakwalifikowany do ostatniego etapu konkursu Festival de Curts PalmaFilm w Palma de Mallorca w Hiszpanii.

The movie 'Solargraphy' by Gaizka Taro and Maciej Zapiór was in the final of the Festival de Curts PalmaFilm in Palma de Mallorca, Spain.


2014-12-09 10:37:00

Pierwszy słoneczny dzień od rozpoczęcia projektu. A zatem zakończenie zaświetlania nastąpi 8. grudnia 2015 r.

The first clear day of the second run of the project. The end of the project will be on December 8, 2015.


2014-12-07 10:35:00

Został uruchomiony kolejny projekt naświatlania analemy. Po raz kolejny uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy cały rok od pierwszego słonecznego dnia.

The second run of the project has just started.


« Poprzednia 1 2 3 Następna »
Solar-Analema: Kiedy solarygrafia spotkała astronomię.
When solargraphy meets astronomy.

Witamy na stronie projektu Solar-Analema. Autorami projektu są Maciej Zapiór i Łukasz Fajfrowski. Poniżej prezentujemy pierwsze udane zdjęcia analemy wykonane metodą solarygraficzną naświetlane codziennie.

Welcome to the website of the Solargraphy Analemma Project by Maciej Zapiór and Łukasz Fajfrowski. Below we present the first successful pictures of the analemma made ​​by solargraphy method exposed every day. 
Analema solarygraficzna. Czas naświetlania: 1 marca 2013 - 1 marca 2014. Kamera solarygraficzna w kształcie cylindra. Widoczne są analemy o godzinach 10:30, 12:00, 13:30 (CŚE). Ciągłe linie w lewej dolnej części kadru powstały wskutek awarii wyłącznika programowalnego, co w konsekwencji doprowadziło do niezamknięcia przesłony. Ciągłe linie po prawej powstały wskutek popołudniowego "doświetlania". Zdjęcie uzyskane za pomocą "zestawu 1".

Solargraphy analemma. Exposure time: March 1, 2013 - March 1, 2014. Cylindric solargraphy camera. Three analemmas recorded at 10:30, 12:00, 13:30 (CET) are visible. Solid lines in the lower left part of the image were caused by a time switch failure, which left the shutter opened. Solid lines on the right arises from the afternoon additional exposure. Image obtained using the "set 1".
Analema solarygraficzna. Czas naświetlania: 1 marca 2013 - 1 marca 2014. Kamera solarygraficzna w kształcie prostopadłościanu. Widoczne są analemy o godzinach 10:30, 12:00, 13:30 (CŚE). Zdjęcie uzyskane za pomocą "zestawu 3".

Solargraphy analemma. Exposure Time: March 1, 2013 - March 1, 2014. Cuboid solargraphy camera. Three analemmas recorded at 10:30, 12:00 and 13:30 (CET) are visible. Image obtained using the "set 3".
Analema solarygraficzna. Czas naświetlania: 1 marca 2013 - 1 marca 2014. Kamera solarygraficzna w kształcie cylindra. Widoczna jest część analemmy o godzinie 12:00 (CŚE). Ciągłe linie po lewej i prawej stronie powstały wskutek szczególnego doświetlania. Przesłona była otwarta od wschodu Słońca do godziny 11:00 oraz od godziny 13:00 do zachodu Słońca. Niski kontrast w dolnej części obrazu, spowodowany stosunkowo silnym światłem pochodzącym od nieba, nie pozwala na uwidocznienie dolnej części analemy. Druga analema (rejestrowana o 13:00) jest widoczna z powodu specjalnego działania mechanizmu. Mechanizm otwierał przesłonę na 1 minutę, następnie zamykał na 5 minut, aby po tym trzymać ją otwartą do zachodu Słońca. Warto zwrócić uwagę na kwazi - analemę utworzoną z zakończeń ścieżek Słońca po lewej stronie obrazu powstałych z powodu zamykania przesłony o 11:00. Trzy ścieżki Słońca w górnej części analemmy spowodowane są, podobnie jak na pierwszym zdjęciu, awarią wyłącznika programowalnego. Zdjęcie uzyskane za pomocą "zestawu 2".

Solargraphy analemma. Exposure time: March 1, 2013 - March 1, 2014. Cylindric solargraphy camera. The part of the analemma at 12:00 (CET) is visible. Solid lines on the left and right arose from the special supplementary exposition. The shutter was open from sunrise to 11:00 and from 13:00 to sunset of the sun. Low contrast in the lower part of the image, due to the relatively strong light coming from the sky, does not allow for reveal the bottom part of the analemma. The second analemma (recorded at 13:00) is visible because of the special operation of the mechanism. The mechanism opened the shutter for 1 minute, then closed it for 5 minutes and then was keeping it opened to sunset. Note the quasi-analemma formed by the ends of the solar trails on the left side of the image. They were created because the shutter was closing at 11:00. Three trails of the Sun at the top of the analemmy were caused by the switch failure.
Image obtained using the " set 2".
Darmowe strony internetowe dla każdego