Analema - słoneczna ósemka

Projekt Macieja Zapióra i Łukasza Fajfrowskiego / Project by Maciej Zapiór & Łukasz Fajfrowski

Aktualności/News:

2016-02-11 15:39:22

Zanotowaliśmy pierwsze efektywne naświetlanie analemy z ósmego projektu.

A zatem planowe zakończenie projektu nastąpi 10. lutego 2017 r.


2016-02-10 22:13:34

Daniel Tellman w telewizji rumuńskiej udzielił wywiadu na temat fotografii otworkowej i solarygrafii. Pojawiła się solarygrafia Maćka wśród innych fotografii otworkowych (od 8m30s).

 


2016-02-10 01:07:01

W najnowym układzie analemowym zablokowała się przesłona i uchwyciliśmy fałszywe rejestracje pozycji Słońca.

Z tego powodu wymieniliśmy papier w puszce i postawiliśmy ją na nowo.

Tradycyjnie czekamy na pierwszy słoneczny dzień.


2016-02-07 22:38:04

Publikujemy kolejną rodzine analem z Wrocławia. tym razem w kierunku południowo zachodnim. Więcej szczegółów w zakładce Projekty>Analemy.

 


2016-01-31 16:17:29

Kilka nowych, styczniowych solarygrafii Łukasza:


2016-01-31 14:36:31

Pierwsze efektywne naświetlanie kamerki "południowo-zachodniej".

Ekspozycję zakończymy 30 stycznia 2017 roku.


2016-01-29 15:32:05

Dziś w Obserwatorium Astronomicznym w Onřejovie (Czechy) zamontowaliśmy kamerę solarygraficzną (model "Słoneczna puszka"), którą Maciek dostał w prezencie od Nopo Cameras.

Hoy en Observatorio Astronomico en Onřejov (Rep. Checa) hemos instalado una camara solarigrafica (un modelo "La lata del sol"), que estaba regalada a Maciek de Nopo Cameras.

Today in Astronomical Observatory in Onřejov (Czech Rep.) we have installed a solargraphy camera ("Solar can" model), which was given to Maciek by Nopo Cameras.

Dneska jsme nainstalovali na Astronomickém Ústavu v Ondřejově solarografickou kameru (model "Sluneční plechovka"), kterou Maciek dostal od Nopo Cameras.


2016-01-29 02:09:03

Dzisiaj o godzinie 1 w nocy zainstalowaliśmy kolejną kamerę analemową. Miejsce to samo co zwykle - wrocławskie osiedle Kozanów.

Puszka "patrzy" na południowy zachód i będzie rejestrować 8 analem co 31 minut. Doświetlanie nastąpi w godzinach porannych.

Jak zwykle czekamy na pierwsze słoneczne popołudnie i odliczamy 365 dni rejestracji.


2016-01-21 23:19:50

Maciek otrzymał kamerę solarygraficzną w postaci pocztówki od Diego Lópeza Calvina z Madrytu, jednego z wynalazców solarygrafii. Kamera została zainstalowana w obserwatorium astronomicznym w Ondřejovie (Czechy).

 

 


2016-01-18 00:40:01

Z uwagi na bardzo słabe nasłonecznienie wrocławskiego nieba w ostatnim miesiącu, zdecydowaliśmy się przesunąć datę zakończenia naświetlania o kilka tygodni. Czyli ponownie włączamy licznik i kończymy naświetlanie dopiero 16. stycznia 2017 r.

Zaś do ściągnięcia kolejnej puszki został już tylko tydzień.

Jak zwykle nie możemy się doczekać.


2016-01-14 17:13:02

Już za 10 dni kończymy naświetlanie kolejnej rodziny analem.

O wyniku niezwłocznie poinformujemy.


2015-12-26 22:21:42

The art of postprocessing. More info in Maciej Gallery.


2015-12-25 12:50:39

Our analemma system installed in Madrid and maintained by Diego Lopez Calvin is working properly.

Nasz system analemowy zainstalowany w Madrycie i kontrolowany przez Diega Lopeza Calvina działa prawidłowo.

 

Solargraphy of the analemma system in Madrid. (c) Diego Lopez Calvin


2015-12-24 17:51:29

Już za miesiąc kończymy naświetlanie kolejnej wrocławskiej analemy.

O wynikach niezwłocznie poinformujemy.


2015-12-21 21:44:27

Dzisiaj projekcja o solarygrafii...

A wystawa do końca stycznia.

 

Dnes promítání o solarografií...

Vystava do konce ledna.

 

Projection about solargraphy today...

Exhibition till the end of January.


« Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna »
Solar-Analema: Kiedy solarygrafia spotkała astronomię.
When solargraphy meets astronomy.

Witamy na stronie projektu Solar-Analema. Autorami projektu są Maciej Zapiór i Łukasz Fajfrowski. Poniżej prezentujemy pierwsze udane zdjęcia analemy wykonane metodą solarygraficzną naświetlane codziennie.

Welcome to the website of the Solargraphy Analemma Project by Maciej Zapiór and Łukasz Fajfrowski. Below we present the first successful pictures of the analemma made ​​by solargraphy method exposed every day. 
Rodzina analem naświetlanych od 9 grudnia 2014 do grudnia 2015. Widać analemy naświetlane o godzinach: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 i 11:00 CŚE.
Doświetlanie: 15:00 - 18:00 CŚE.
Miejsce naświetlania: Wrocław, Polska.
Orientacja kamery: południowy wschód.
Materiał światloczuły: Kodak na podłożu papierowym.
Pętle nie domykają się, ponieważ podczas naświetlania częściowo przesunęła się taśma izolacyjna w jednym z rogów
papieru.
Więcej informacji o projekcie na podstronach w górnym menu.

The analemma group exposed from December 9, 2014 to December 9, 2015.
Analemma expositions on 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 i 11:00 CET.
Additional exposition 15:00 - 18:00 CET.
Place: Wrocław, Poland.
Camera pointed south-east.
Sensitive material: Kodak paper.
The analemma loops do not close, beacuse of a shift of fixing insulation tape.
More informations about the project are in the top menu.
Analema solarygraficzna. Czas naświetlania: 1 marca 2013 - 1 marca 2014. Kamera solarygraficzna w kształcie cylindra. Widoczne są analemy o godzinach 10:30, 12:00, 13:30 (CŚE). Ciągłe linie w lewej dolnej części kadru powstały wskutek awarii wyłącznika programowalnego, co w konsekwencji doprowadziło do niezamknięcia przesłony. Ciągłe linie po prawej powstały wskutek popołudniowego "doświetlania". Zdjęcie uzyskane za pomocą "zestawu 1".

Solargraphy analemma. Exposure time: March 1, 2013 - March 1, 2014. Cylindric solargraphy camera. Three analemmas recorded at 10:30, 12:00, 13:30 (CET) are visible. Solid lines in the lower left part of the image were caused by a time switch failure, which left the shutter opened. Solid lines on the right arises from the afternoon additional exposure. Image obtained using the "set 1".
Analema solarygraficzna. Czas naświetlania: 1 marca 2013 - 1 marca 2014. Kamera solarygraficzna w kształcie prostopadłościanu. Widoczne są analemy o godzinach 10:30, 12:00, 13:30 (CŚE). Zdjęcie uzyskane za pomocą "zestawu 3".

Solargraphy analemma. Exposure Time: March 1, 2013 - March 1, 2014. Cuboid solargraphy camera. Three analemmas recorded at 10:30, 12:00 and 13:30 (CET) are visible. Image obtained using the "set 3".
Analema solarygraficzna. Czas naświetlania: 1 marca 2013 - 1 marca 2014. Kamera solarygraficzna w kształcie cylindra. Widoczna jest część analemmy o godzinie 12:00 (CŚE). Ciągłe linie po lewej i prawej stronie powstały wskutek szczególnego doświetlania. Przesłona była otwarta od wschodu Słońca do godziny 11:00 oraz od godziny 13:00 do zachodu Słońca. Niski kontrast w dolnej części obrazu, spowodowany stosunkowo silnym światłem pochodzącym od nieba, nie pozwala na uwidocznienie dolnej części analemy. Druga analema (rejestrowana o 13:00) jest widoczna z powodu specjalnego działania mechanizmu. Mechanizm otwierał przesłonę na 1 minutę, następnie zamykał na 5 minut, aby po tym trzymać ją otwartą do zachodu Słońca. Warto zwrócić uwagę na kwazi - analemę utworzoną z zakończeń ścieżek Słońca po lewej stronie obrazu powstałych z powodu zamykania przesłony o 11:00. Trzy ścieżki Słońca w górnej części analemmy spowodowane są, podobnie jak na pierwszym zdjęciu, awarią wyłącznika programowalnego. Zdjęcie uzyskane za pomocą "zestawu 2".

Solargraphy analemma. Exposure time: March 1, 2013 - March 1, 2014. Cylindric solargraphy camera. The part of the analemma at 12:00 (CET) is visible. Solid lines on the left and right arose from the special supplementary exposition. The shutter was open from sunrise to 11:00 and from 13:00 to sunset of the sun. Low contrast in the lower part of the image, due to the relatively strong light coming from the sky, does not allow for reveal the bottom part of the analemma. The second analemma (recorded at 13:00) is visible because of the special operation of the mechanism. The mechanism opened the shutter for 1 minute, then closed it for 5 minutes and then was keeping it opened to sunset. Note the quasi-analemma formed by the ends of the solar trails on the left side of the image. They were created because the shutter was closing at 11:00. Three trails of the Sun at the top of the analemmy were caused by the switch failure.
Image obtained using the " set 2".
Darmowe strony internetowe dla każdego