Česká verze

Základní informace o solarografii ve článku popisujícím Maciejovou cenu České Astrofotografie Měsice.
Rozhovor pro magazin Pozor vlak o solarografickém projektu Cesta časem.

Více informací v různých jazicích
Kreator www - przetestuj za darmo