Projekt NxN

Podczas III Ogólnopolskiego Spotkania Solarografistów (Strzecha Akademicka, 31.05 - 3.06. br.) Łukasz przedstawił ogólny zarys projektu, który miał pokazać różnorodność stylów w obróbce surowych skanów czyli jak wiele zależy od samego "artysty" jeśli wszyscy korzystamy z tego samego materiału startowego. Aby sprawdzić czy to w ogóle ma sens, postanowiliśmy przetestować pomysł na niewielką skalę i zaprosiliśmy do współpracy kilka osób z fejsbukowej grupy "Solarigrafia". W sumie zebrało się 10 uczestników.
Od momentu opublikowania pierwszych rezultatów do projektu dołączyły jeszcze trzy osoby. 

Założenia projektu:
  • każdy uczestnik przesyła swój jeden surowy skan,
  • wszyscy pozostali obrabiają go, każdy po swojemu - wszystkie chwyty dozwolone (oczywiście poza dorysowywaniem i doklejaniem czegokolwiek).

Poniżej prezentujemy efekty naszej pracy. Robimy to na dwa sposoby:
Wariacje na temat skanów - pokazujemy surowy skan i obróbki: zarówno autorską jak i wszystkich pozostałych uczestników.
Style poszczególnych solarkowiczów - zbiór zdjęć opracowanych przez jednego interpretatora.

Skany zostały celowo przerzucone w poziomie tak, aby miały taką samą orientację jak pozytywy.
NxN Project

During 3rd National Meeting of Polish Solarigraphers in Karkonosze Mountains (May 31 - June 3, 2018) Łukasz proposed the project, which will show diversity of post-processing style in solarigraphy. To inspect the subject we decided to test the idea on small group of invited Polish solarigraphers. 10 people submitted their raw scans. The rules of the projest was as follows:
- all participants send one raw scan of their work
- all others participants post-process it on their own (full creative freedom)

Below we present the results of our work. We make it on two ways:
One scan post-processed by different authors - we show raw scan and all post-processed versions
Style of particular solarigraphers - set of solarigraphies post-processed by one author

Rozmieszczenie według autorów skanów
The same scan post-processed by different authors

1. Obróbki zdjęcia Katarzyny Kozińskiej

2. Obróbki zdjęcia Marzeny Kwaśnickiej:

3. Obróbki zdjęcia Joanny Sidorowicz:

4. Obróbki zdjęcia Łukasza Fajfrowskiego:

5. Obróbki zdjęcia Marka Jasińskiego:

6. Obróbki zdjęcia Damiana Kępińskiego:

7. Obróbki zdjęcia Krystiana Kleszcza:

8. Obróbki zdjęcia Piotra Krasa:

9. Obróbki zdjęcia Marcina Lilla

10. Obróbki zdjęcia Macieja Zapióra:

10. Obróbki zdjęcia Dariusza Dorosza

11. Obróbki zdjęcia Darwida Rycąbla

12. Obróbki zdjęcia Piotra Smolińskiego

Rozmieszczenie według autorów obróbek
Different scans post-processed by the same author

Interpretacje Katarzyny Kozińskiej:

Interpretacje Marzeny Kwaśnickiej:

Interpretacje Joanny Sidorowicz:

Interpretacje Łukasza Fajfrowskiego:

Interpretacje Marka Jasińskiego:

Interpretacje Damiana Kępińskiego:

Interpretacje Krystiana Kleszcza:

Interpretacje Piotra Krasa:

Interpretacje Marcina Lilla: 

Interpretacje Macieja Zapióra:

Interpretacje Dawida Rycąbla: 

Interpretacje Piotra Smolińskiego: 

Kreator www - przetestuj za darmo