Steve Riegel i jego analema / Steve Riegel and his analemma

Steve Riegel z Colorado Springs w USA ukończył naświetlanie rodziny analem.
Kamera półwalec.
Rejestracja co godzinę, od 7:00 do 15:00.
Czas realizacji projektu: 1.01.2016 - 31.12.2016.
Poniżej, na prośbę autora, zamieszczamy rezultat jego pracy.

Steve Riegel (Colorado Springs, CO, USA) finished an analemma for 2016.
He was able to capture the figures from 7:00 in the morning to 1:00 in the afternoon, and partial figures for 2:00 and 3:00 in the afternoon.
Analemma shot from 1 Jan - 31 Dec 2016 on an 8x10" sheet of black and white photo paper using a hemi-cylindrical focal plane camera.
Picture used with author's permission.
Copyright by Steve Riegel
Kreator www - przetestuj za darmo